Historie

Ateliér animace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze je nejstarší školou svého druhu v Česku. A přestože rok 2021 patří oslavě 70. výročí jeho založení, prehistorie ateliéru se začala psát ještě o několik let dříve. O zřízení specializovaného filmového ateliéru se totiž na pražské uměleckoprůmyslové škole začalo uvažovat už v létě roku 1945, tedy ještě předtím, než byla v roce 1946 transformována na vysokou školu. Výraznou zakladatelskou osobností ateliéru byl Adolf Hoffmeister– spisovatel...

1945

První diskuse o vzniku školy kresleného filmu

Stanislav Šulc vedoucím dílny filmové grafiky

1946

ŠKOLA FILMOVÉ GRAFIKY

5. března 1946 pražská uměleckoprůmyslová škola se stává Vysokou školou umělecko-průmyslovou

1947

Zahájení výuky na FAMU

1949

Josef Novák pověřen dočasným vedením filmové grafiky

1949–1951

V rámci reformy školy probíhají diskuze o zaměření a osamostatnění filmové grafiky a o jejím vedení

1950

Ateliér se stěhuje do nově vybudovaného prostoru v podkroví školy, kde se nachází dodnes

1951

ATELIÉR KRESLENÉHO, LOUTKOVÉHO A VĚDECKÉHO FILMU

Adolf Hoffmeister jmenován vedoucím samostatně ustaveného ateliéru

1955

Dagmar Ferklová nastupuje na pozici kameramanky a dílenské instruktorky

1956

V souvislosti se změnou vysokoškolského zákona se doba studia prodlužuje na šest let

První absolventi studijního programu Adolfa Hoffmeistera

1957

Neúspěšný návrh Ministerstva školství a kultury na převedení ateliéru na FAMU

1960

Miloslav Jágr nastupuje na pozici asistenta ateliéru

1968

Jiří Trnka vedoucím nového ateliéru grafika a loutkový film

1970

ATELIÉR FILMOVÉ A TELEVIZNÍ GRAFIKY

Adolf Hoffmeister penzionován v důsledku změny vysokoškolského zákona

Miloslav Jágr pověřen vedením ateliéru

1972

Milan Hegar pověřen pedagogickým dozorem nad Miloslavem Jágrem

1974

Zdeněk Smetana vedoucím ateliéru

1975

29.1. Uzavřena smlouva o spolupráci mezi VŠUP a Krátkým filmem

1977

Miloslav Jágr opět pověřen vedením ateliéru

1985

Výročí sto let od založení tehdejší uměleckoprůmyslové školy

1989

17. listopadu 1989

1990

Adolf Hoffmeister a Miloslav Jágr rehabilitováni po pádu komunistického režimu

Miloslav Jágr vítězem konkurzu na vedoucího ateliéru

1991

Vznik samostatné katedry animovaného filmu na FAMU

1992

Jiří Barta vítězem konkurzu na vedoucího ateliéru

1996

Zuzana Bukovinská nastupuje na pozici kameramanky a dílenské instruktorky

2000

Na přelomu tisíciletí postupné ukončení spolupráce s Krátkým filmem

2007

pro zahraniční studenty otevřen dvouletý studijní program Visual Arts vyučovaný v angličtině

Barbara Šalamounová zastupující vedoucí ateliéru na letní semestr

Jan Balej zastupujícím vedoucím ateliéru

2010

Patricia Ortiz Martínez pověřena vedením ateliéru

13. 12. Jakub Zich vítězem konkurzu na vedoucího ateliéru

2012

studium rozděleno na bakalářský a magisterský stupeň

2013

škola oficiálně přijímá zkratku UMPRUM

2019

ATELIÉR ANIMACE A FILM

Jan Drozda se stává vítězem konkurzu na vedoucího ateliéru

2021

dílenský provoz UMPRUM se stěhuje do nové budovy v Mikulandské ulici, ateliér tak získává další prostory a mění svůj název